Druga interaktivna radionica  u školama  partnerima

Centar za poticanje darovitosti djeteta “Bistrić”, Zagreb
Izrada edukacijskog materijala za razvoj kompetencija učitelja u prepoznavanju, poticanju i vrednovanju darovitih učenika

 

 

 

 

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Zagreb
Osnovna škola Kajzerica, Zagreb
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
European Talent Support Network

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Izrada edukacijskog materijala za razvoj kompetencija učitelja u prepoznavanju poticanju i vrednovanju darovitih učenika

Nositelj: Centar za poticanje darovitosti djeteta „Bistrić“

Škole partneri: Osnovna škola Dragutina Tadijanovića i Osnovna škola Kajzerica

 

Druga interaktivna radionica  u školama  partnerima

Datum: srijeda 4.svibnja 2022. od 13 do 15 sati

Škola partner: OŠ KAJZERICA

Broj prisutnih sudionica: 16

DNEVNI RED:

  1. Prikaz pokazatelja dobivenih obradom upitnika i vježbi sa 1. interaktivne radionici: powerpoint prezentacija
  2. Refleksije učiteljica na dobivene pokazatelje
  3. Demonstracija didaktike sa višestrukim zahtjevima: rad u podgrupama
  4. Vrednovanje: ispunjavanje evaluacijskog lista