ŽUPANIJSKA NATJECANJA U ZNANJU 2022.

S ponosom predstavljamo naše učenike i njihove mentore koji se ovih dana natječu u znanju na županijskim razinama natjecanja.

predmet                   razred                             učenik                               mentor
Geografija                5.c                                   Emin Hasanović            Tomislav Hamer
Talijanski jezik        8.d                                  Lucia Petričić                 Dorotea Sinković
Talijanski jezik        8.d                                  Una Bosančić                 Dorotea Sinković
Talijanski jezik        8.c                                   Borna Boras                   Dorotea Sinković
Matematika              8.b                                  Karlo Brčić                     Hrvojka Vahović Palanović
Matematika              8.b                                  Fabijan Cikač                 Hrvojka Vahović Palanović
Matematika              8.c                                   Eva Skorija                     Hrvojka Vahović Palanović
Matematika              8.a                                   Gabriel Galić                  Elma Đaferović
Tehnička kultura     8. a                                 Andrija Govorčinović    Ines Delač
Tehnička kultura     8. a                                 Jakov Matić                     Ines Delač
Tehnička kultura     6. b                                 Petra Galić                       Ines Delač
Tehnička kultura      5. c                                Anja Petrović                    Ines Delač
Likovna kultura        8.c                                Tonka Božić                       Maja Martinović
Likovna kultura        7.b                                Paulina Dragčević             Maja Martinović
Likovna kultura        6.c                                Una Ivanec                          Maja Martinović
Čitanjem do zvijezda 7.c                              Tena Pejić                            Maja Martinović
Informatika               8. b                               Karlo Brčić                         Ana Mateković
Informatika               8. b                               Fabijan Cikač                     Ana Mateković
Čitanjem do zvijezda 7. c                              Lovro Petrinić                    Stanka Svetličić
Čitanjem do zvijezda 6. b                              Ivano Juha                          Stanka Svetličić
Čitanjem do zvijezda 5. c                              Anja Petrović                       Stanka Svetličić
LiDraNo                        7. b                            Ana Barać                             Stanka Svetličić
LiDraNo                         6. a                           Marija Janjić                        Davorka Ljevar
LiDraNo                         6.b                            Šimun Kovačević                 Andrea Bosanac
LiDraNo                         8.c                             Lara Arizona Lončarić       Andrea Bosanac
LiDraNo                         8.a                            Andrija Govorčinović         Andrea Bosanac
LiDraNo                         8.d                             Lucia Petričić                      Andrea Bosanac
Biologija                         7.c                             Maria Hanich                      Vjera Pavić
Biologija                         7.c                             Lana Marijanović                Vjera Pavić
Biologija                         7.b                            David Bilosnić                      Vjera Pavić
Biologija                         8.b                            Karlo Subašić                        Vjera Pavić
Biologija                         8.d                            Lucia Petričić                        Vjera Pavić
Povijest                           8.c                            Fran Čukman                        Karlo Babuder
Povijest                         8.c                              Roko Zado Bešker                 Karlo Babuder
Povijest                         8.d                              Leon Kukovačec                     Karlo Babuder
Hrvatski jezik              8.b                              Karlo Brčić                             Ana Dabić
Hrvatski jezik              8.c                               Lara Luna Žilić                    Andrea Bosanac